Bundo Kanduang – Bukan wanita biasa

Di dalam budaya Minangkabau, wanita mempunyai tempat istimewa. Mereka tidak hanya sekedar menjadi ibu bagi anak-anaknya, isteri bagi suami tapi jauh lebih dari itu, wanita adalah pemimpin kaum. Mesti memang tidak diberi gelar kehormatan sebagai penghulu kampung atau bendahara dan posisi penting lainnya di dalam tatanan masyarakat Minang, namun kaum wanita mempunyai kekuasaan yang melebihi… Continue reading Bundo Kanduang – Bukan wanita biasa